افزایش 6.4 درصدی معاملات مسکن در تهران در ماه اردیبهشت

بانک مرکزی از رشد 6.4 درصدی معاملات مسکن شهر تهران و افزایش 5.7 درصدی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدمسکونی در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال خبر داد.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، ماهانه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

*
حجم معاملات مسکن
در اردیبهشت ماه سال 96 تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 16 هزار و 374 واحد رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.4 درصد افزایش نشان می دهد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در این ماه حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 47.6 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.
این سهم در مقایسه با اردیبهشت ماه پارسال 4.4 درصد کاهش دارد و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 96 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه 5 با سهم 16.1 درصدی از کل معاملات بیشترین و تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.
همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم 11.4 درصدی و 9.4 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع 74 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه ( به ترتیب شامل مناطق 5 ، 4، 2، 14، 8، 10، 7، 15، 1 و 11) بوده و 12 منطقه باقی مانده 26 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

**
تحولات قیمت مسکن
در اردیبهشت امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحدمسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 45.3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 3.7 درصد و 5.7 درصد افزایش نشان می دهد.
بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه پارسال به منطقه 7 (معادل 11.2 درصد) و بیشترین کاهش متوسط قیمت به منطقه 22 (معادل 4.7 درصد) تعلق دارد.
در میان مناطق شهر تهران بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 97.6 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 22.1 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق دارد که نسبه به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.1 درصد و 3.8 درصد افزایش نشان می دهد.

**
تحولات معاملات مسکن در دو ماهه نخست سال 96
در ماه های فروردین و اردیبهشت تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 21.8 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 2.3 درصد افزایش نشان می دهد.
در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحدمسکونی معامله شده در شهر تهران 44.5 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.8 درصد افزایش دارد.

**
دامنه های قیمتی پر طرفدار
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در اردیبهشت ماه سال 96 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 12.5 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی 35 تا 40 و 25تا 30 میلیون ریال به ترتیب با سهم های 11.2 و 11.1 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود 61.2 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحدمسکونی شهر تهران معامله شده اند.

**
متراژهای پر طرفدار
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحدمسکونی در اردیبهشت ماه 96 نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 15.9 درصد اختصاص داشته است.
واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 مترمربع و 70 تا 80 مترمربع هر کدام به سهم یکسان 13.6 درصدی در رتبه بعدی قرار دارند.
در این ماه در مجموع واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع 52.7 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

**
تعداد معاملات بر اساس ارزش هر واحد مسکونی
در اردیبهشت ماه توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال تا 2 میلیارد ریال با اختصاص 12.5 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است.
واحدهای دارای ارزش 2 میلیارد تا 2 میلیارد و 500 میلیون ریال و نیز یک میلیارد تا یک میلیارد و 500 میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص 11.9 درصد و 11.7 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع در این ماه حدود 48.9 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3 میلیارد ریال اختصاص داشته است.

**
بازار اجاره بهای مسکن
در اردیبهشت ماه 96 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.5 درصد و 9.7 درصد رشد نشان می دهد.
ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که اغلب یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه 100= 1390 معادل 28.4 درصد است.

 

۸ خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۵۳
ایرنا |