چاپ اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس، در صفحه 24 روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ 20 خرداد ماه 1396 به چاپ رسید.
چاپ اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۲۸