مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب برگزار می‌گردد

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب، صفحه 18 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 20 خردادماه 1396 به چاپ رسید

مجمع صندوق زمین و ساختمان شمال غرب 1396

۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۳۶