مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، مجمع عمومی سالانه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب 31 خرداد ماه امسال با مشارکت بیش از 97 درصد از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری در محل ساختمان گروه سرمایه‌گذاری مسکن برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه این مجمع شامل: محمد رضا امینی به عنوان رییس مجمع؛ فرهاد یاسمی به عنوان ناظر اول؛ کاوه دلسوز مرغوب، به عنوان ناظر دوم، و علیرضا مخصوصی  به عنوان منشی بود.

در این جلسه بعد از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورتهای مالی سال منتهی به 30 اسفند ماه 1395  به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید که بر این اساس: موسسه حسابرسی فریوران برای مدت یک سال، به عنوان رکن حسابرس و روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد، برای درج آگهی‌های صندوق تعیین شدند و اعضای هیات مدیره صندوق برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان

شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب

شرکت پارس مسکن سامان

مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب برگزار شد.
مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب برگزار شد.

 

۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۳۳