امضای تفاهم نامه جهت جذب سرمایه‌ گذاری خارجی

«گروه سرمایه‌گذاری مسکن» در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه مسکن، مشاوره و آموزش، با «سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» تفاهم نامه همکاری امضا کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، این تفاهم نامه روز ‌یکشنبه، 11تیر ماه امسال، در راستای شناسایی سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه مسکن، از یک سو «شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن» به نمایندگی محمدرضا امینی به عنوان مدیر عامل و «سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» «متعلق به وزارت اموراقتصادی و دارایی» سید جمال فرج الله حسینی به نمایندگی از سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان «قائم مقام ریاست سازمان» از سوی دیگر امضا شد

این جلسه که در سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برگزار گردید، به همراه محمدرضا امینی، معاونین ایشان نیز از حاضرین نشست بودند و همچنین از سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران  برخی از مدیران کل این سازمان و قائم مقام سازمان را همراهی نمودند.

شایان ذکر است بعد از تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در گروه سرمایه‌گذاری مسکن، جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی، نیاز به تعامل با یک نهاد رسمی در جهت آموزش اولیه به شرکت‌های سرمایه‌پذیر از قبیل: دستور العمل‌ها ، مقررات و قوانین بین المللی این حوزه احساس می‌شد که با بررسی‌های انجام شده، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی شناسایی گردید و این تفاهم نامه در راستای اهداف فوق با این سازمان به امضا رسید. از ماموریت‌های اصلی این سازمان می‌توان به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، تامین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری در خارج و روابط اقتصادی خارجی اشاره نمود.امضای تفاهم نامه جهت جذب سرمایه‌ گذاری خارجی
امضای تفاهم نامه جهت جذب سرمایه‌ گذاری خارجی

۱۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۷:۰۴