مدیر «بازاریابی و توسعه کسب و کار» گروه سرمایه‌گذاری مسکن معرفی شد

مسعود سعادتمند، مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار گروه سرمایه‌گذاری مسکن گردید و حکم خود را از دستان محمدرضا امینی، مدیر عامل گروه دریافت نمود.

 به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ در جلسه شورای معاونین و مدیران گروه سرمایه‌گذاری مسکن که روز سه شنبه 13 تیر ماه برگزار شد، مسعود سعادتمند به عنوان مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار گروه سرمایه‌گذاری مسکن معرفی و حکم خود را از امینی دریافت نمود. این مدیریت زیر مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار شرکت فعالیت می‌نماید.
شایان ذکر است مسعود سعادتمند از خرداد ماه 1393 مدیر روابط عمومی گروه است و همچنان با حفظ سمت به این عنوان منصوب گردید.

مسعود سعادتمند مدیر برنامه ریزی و توسعه کسب و کار شد

۱۳ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۲۱