دیدار و گفتگوی مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با سرمایه‌گذار خارجی

روز سه شنبه 20 تیر ماه امسال با حضور یک مجموعه بهره‌بردار مجتمع‌های تجاری در شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، زمینه‌های ایجاد تعامل طرفین بررسی گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن؛ در جلسه‌ای با حضور محمدرضا امینی، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن و جمعی از معاونین و مدیران گروه، مذاکراتی با یک مجموعه بهره‌برداری از مجتمع‌های تجاری که در سطح جهان دارای مجموعه‌های متعدد تجاری می‌باشد، در سالن جلسات دفتر مدیر عامل برگزار شد. در این نشست پس از معرفی توانمندی شرکت‌ گروه سرمایه‌گذاری مسکن، نحوه تعامل طرفین در جهت مشاوره و سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است گروه سرمایه‌گذاری مسکن در راستای استفاده از فرصت‌های پسابرجام، دیدار و گفتگوهای متعددی با شرکت‌های خارجی انجام داده است که برخی از این دیدارها در حال پیشرفت و رسیدن به نتایج است.

دیدار و گفتگوی مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با سرمایه‌گذار خارجی

۲۰ تیر ۱۳۹۶ ۱۳:۱۱