بازدید مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن از پروژه میلاد همدان

 به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه ‌گذاری مسکن؛  دوشنبه، 26 تیر ماه امسال ، محمدرضا امینی، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه صالحی، معاون برنامه ریزی و امور شرکت‌ها، با حضور در شهر همدان از پروژه میلاد این شهر، متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب بازدید به عمل آوردند.

🔹در این بازدید مدیر عامل و هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب نیز حضور داشتند، درادامه امینی و همراهان از یک قطعه زمین پیشنهادی در شهر همدان بازدید به عمل آوردند.

بازدید مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن از پروژه میلاد همدان

۲۷ تیر ۱۳۹۶ ۱۲:۰۲