بازدید مدیران شرکت ساختمانی ترکیه‌ای از پروژه‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن

در راستای نشست مشترک گروه سرمایه‌گذاری مسکن با یک شرکت ترکیه‌ای، مدیران این شرکت از پروژه‌های «برج اداری خدامی» و «برج‌های دو قلوی پردیس المپیک» در شهر تهران بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ پیرو جلسه برگزار شده با شرکت ساختمانی ترکیه‌ای در هفته گذشته با هدف جذب سرمایه خارجی  و انتقال تکنولوژی، مدیران این شرکت سرمایه‌گذاری جمعه 23 تیرماه،  با حضور در محل «برج اداری خدامی » و «برج‌های دو قلوی پردیس المپیک» در شهر تهران از این پروژه‌ها بازدید به عمل آوردند.

بازدید مدیران شرکت ساختمانی ترکیه‌ای از پروژه‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن
بازدید مدیران شرکت ساختمانی ترکیه‌ای از پروژه‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن

۲۷ تیر ۱۳۹۶ ۱۲:۰۷