آغاز جلسات بررسی بودجه شرکت‌ها در کمیته برنامه بودجه گروه سرمایه‌گذاری مسکن

🔹به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، جلسات بررسی بودجه شرکت‌های تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن  برای سال مالی 1397 با حضور اعضای کمیته برنامه و بودجه در محل شرکت  در حال برگزاری است . بر اساس برنامه زمان‌بندی جلسات، بودجه کلیه شرکت‌های تابعه تا انتهای هفته نهایی خواهد شد.شایان ذکر است کمیته برنامه و بودجه گروه متشکل از معاونین و مدیران بخش‌های مختلف شرکت است که وظیفه بررسی و نهایی سازی بودجه و نیز بررسی گزارشات عملکرد شرکت‌های تابعه در بازه‌های زمانی سه ماهه را بر عهده دارد.

جلسات بررسی بودجه شرکت‌ها در کمیته برنامه بودجه گروه سرمایه‌گذاری مسکن  

۲۹ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۲۴