هوشنگی مدیر «منابع انسانی» گروه سرمایه‌گذاری مسکن شد

سرپرست سابق مدیریت منابع انسانی گروه سرمایه‌گذاری مسکن حکم خود را از دستان امینی دریافت نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ در جلسه شورای معاونین و مدیران گروه سرمایه‌گذاری مسکن که روز سه شنبه 31 مرداد ماه برگزار شد، امیر حسین هوشنگی به عنوان مدیر منابع انسانی گروه سرمایه‌گذاری مسکن معرفی و حکم خود را از امینی دریافت نمود.
شایان ذکر است هوشنگی از بهمن ماه  1395 به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی گروه بوده است

امیر حسین هوشنگی

 

۳۱ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۰۱