تغییرات در هیات مدیره شرکت پویا نوین پارس

در جلسه هیات مدیره شرکت پویا نوین پارس که روز یکشنبه 26 شهریور ماه امسال برگزار شد اعضای جدید هیات مدیره انتخاب و منصوب گردیدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، محمدرضا امینی؛ مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن طی احکامی جداگانه، اعضای جدید هیات مدیره شرکت پویا نوین پارس را تعیین کرد.
🔹بر این اساس «حنظله فندرسکی» به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان رئیس هیات مدیره جایگزین «سیروس آیدین»، «امیر حسین توکل زاده» به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره جایگزین «حسین شفقی»  و همچنین «محمد تقی جنت رستمی» که عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل  این شرکت بودند به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان نایب رئیس هیات مدیره  و مدیر عامل منصوب گردیدند.
🔹امینی همچنین در این احکام از زحمات «سیروس آیدین» و «حسین شفقی» در مدت تصدی هیات مدیره تقدیر به عمل آورد.
🔹شایان ذکر است شرکت پویا نوین پارس، از شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن است که مسئولیت امور حسابرسی داخلی گروه را به عهده دارد.

تغییرات در هیات مدیره شرکت پویا نوین پارس

تغییرات در هیات مدیره شرکت پویا نوین پارس

تغییرات در هیات مدیره شرکت پویا نوین پارس  

۲۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۰:۴۰