آخوندی : قابلیت سکونت و حرکت دو مساله بنیادین تهران است

وزیر راه و شهرسازی گفت: قابلیت سکونت و حرکت دو مساله بنیادین تهران است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، عباس آخوندی روز سه شنبه در دهمین جلسه شورای اسلامی تهران، ری و تجریش با طرح این سوال که آیاتهران قابلیت سکونت دارد؟ افزود: قابلیت سکونت به مجموعه ای از بحث های زیست محیطی و مسائل اجتماعی فرهنگی و اقتصادی و قابلیت حرکت به مباحث حرکت کالا و انسان در شهر، حرکت اندیشه، گفتمان و امکان گفتگو در شهر مربوط است.
وی با بیان اینکه مطالعه کاملی راجع به تهران و کرج انجام شد که یافته های خوبی داشت خاطرنشان کرد: پیشنهاد می کنم وزارت راه و شهرسازی و شورای های شهر تهران و کرج با بررسی مجدد این مطالعه به فهم مشترک از مسائل شهر تهران برسند.
آخوندی اظهار کرد: نگاهی به تحولات جمعیتی تهران نشان می دهد در سال 1345 جمعیت شهر تهران حدود 2 میلیون و 980 هزار و جمعیت پیرامون اندک بود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در طرح جامع که 1345 تصویب شد پیش بینی می شد شهر تهران به 5 میلیون در سال 70 برسد ، گفت: که درعمل به 6.3 میلیون نفر رسید.
وی افزود: نکته مهمتر اینکه جمعیت تهران و پیرامون در آن سال به بیش از هشت میلیون نفر رسید.
وی تصریح کرد: به بیان دیگر به جمعیت پیرامون شهر 2.6 میلیون نفر و به جمعیت شهر 2 میلیون اضافه شد.
وی اضافه کرد: آنچه در تهران اتفاق افتاد مطابق طرح جامع بود اما افزایش جمعیت در پیرامون فارغ از هر طرحی بود و تا سال 95 این روند ادامه پیدا کرد.
آخوندی افزود: براساس آمارها مجموعه شهری تهران (استان تهران و البرز) از 6.3 به 8.7 میلیون نفر رسید اما جمعیت پیرامون با 16 میلیون نفر افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: ازسال های45 تا 95 جمعیت شهر تهران سه برابر اما تهران و پیرامون پنج برابر شد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: یکی از بزرگترین خطاهای استراتژیک تفکیک استان تهران و البرز بود زیرا جمعیت بین این دو استان همچنان سیال است.
آخوندی با بیان اینکه تهران علاوه بر یک کلانشهر، پایتخت ایران است و این امرمسئولیتی به این شهر می دهد که وضعیت آن را با سایر کلانشهر ها متفاوت می کند، گفت: به عنوان عضو دولت تمایل دارم که توجه را به این موضوع جلب کنم که تمام مقامات ملی نسبت به تهران نظر و انتطارات مشخصی دارند.
وی افزود: بنابراین نحوه تعامل دولت محلی و دولت ملی در تهران نکته ای است که در تمام دنیا مورد توجه است.
وی با اشاره به اینکه ایا تهران ظرفیت، کیفیت و توانایی ایفای نقش پایتخت بودن را دارد یا خیر اظهار کرد: در زمان هایی در خصوص این موضوع تردید و زمانی این مساله توسط دولت مورد بررسی مجدد قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: به عنوان اعضای شورا باید بتوانید از ظرفیت تهران برای پایتخت بودن دفاع و نواقص عملکرد را برطرف کنید.
وی خاطرنشان کرد: تهران از پایتخت بودن هم سود می برد و هم هزینه هایی برای آن دارد.
وی با بیان اینکه شهر تهران نمی تواند خودش را نسبت به پیرامون مصون نگه دارد، گفت: از جهت قانون می تواند از پیرامون جدا باشد اما این شهر کاملا تحت تاثیر پیرامونش قرار دارد.
آخوندی با بیان اینکه نمی توانیم نسبت به حمل و نقل یکپارچه در تهران و حومه آن بی توجه باشیم گفت: روزانه یک میلیون و 250 هزار نفر به تهران رفت و آمد دارند و بیش از 530 هزار خودرو به تهران وارد می شود.
وی در ادامه گفت:سرانه تخت بیمارستانی 3.1 است و این در حالی است که در پیرامون کمتر از ،یک تخت وجود دارد.
وی گفت: وقتی چنین فقری در پیرامون تهران داریم نمی توانیم آثار آن فقر را در تهران ارزیابی نکنیم.
وی عنوان کرد: رشد اقتصادی تهران در دهه های چهل تا هفتاد 1.25 برابر میانگین ملی است و قطعا جایی که جاذبه اقتصادی دارد جمعیت پذیر است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود: جمع بندی وضعیت گذشته این است که در گذشته توسعه مهار نشده در پیرامون تهران و سوداگری بیش از اندازه در درون شهر داریم.
وی افزود: از سال 89 تا 92 و مدت چهار سال 760 هزار پروانه ساخت از سوی شهرداری صادر شد که برای بیش از 2 میلیون نفر جمعیت پذیری در تهران پروانه صادر شد.
وی گفت: برغم رشد پروانه ساخت و ساز جمعیت جذب نشد و رشد جمعیت از 8.3به 8.7رسید.
وی افزود: در حال حاضر تهران بیش از 10 میلیون نفر ظرفیت جمعیت پذیری دارد و در حالیکه جمعیت حدود 8.7 دهم است.
وی عنوان کرد: برآورد ما این است که برای سال 1415 این جمعیت 16 میلیونی تهران و البرز به حدود 19 میلیون نفر افزایش می یابد و این برآورد نشان می دهند رشد این منطقه از رشد میانگین ملی کمتر می شود.
تهران دارای ۵۰۰ هزار خانه خالی است
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تهران دارای ۵۰۰ هزار خانه خالی است گفت: این موضوع عدم تعادل در شهر تهران را نشان می دهد.
وی اظهار کرد: جمعیت پذیری شهر تهران براساس پروانه ها وضوابط طرح تفصیلی بالای ۱۲.۵ میلیون نفر است.
آخوندی افزود: افق جمعیتی برای پیش بینی شده 10.5 میلیون نفر است.
وی خاطرنشان کرد: اگر جریان صدور پروانه ها بدون تخلف صورت گیرد جمعیت حدود 12.5 میلیون نفر و اگر تخلف مثل گذشته صورت گیرد جمعیت بالاتر می رود.
آخوندی تصریح کرد: اگر فرض کنیم تخلفات ادامه پیدا کند، این تخلف در آینده بازار نخواهد داشت و این نکته مثبت تحولات آینده است.
وی افزود: در این منطقه به ثبات جمعیتی نسبی رسیده ایم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شاهد رشد شتابان نخواهیم بود گفت: این موضوع به ما فرصت می دهد که به جای کمیت راجع به کیفیت صحبت کنیم.
وی اظهار کرد: وقتی از لفظ دولت محلی استفاده نمی شود و محدوده ماموریت آن مشخص نیست این توقع از دولت ملی وجود دارد که منابع مالی از جای دیگر و از سوی دولت ملی تامین شود و کمبودها را به محدودیت منابعی که از دولت ملی رسیده نسبت داد.
وی خاطرنشان کرد: اهداف و منابع را دولت محلی مشخص می کند و سپس تقسیم کار صورت می گیرد اما متاسفانه ما از کل این ادبیات فارغ هستیم و پایتخت هشت میلیونی را بدون توجه به این مساله مدیریت می کنیم.
آخوندی تصریح کرد: زمانی که کرج تفکیک شد مقامات محلی در تهران هیچ واکنشی نشان ندادند.
وی افزود: بزرگترین مساله بنیادین پایتخت بحث تقسیمات کشوری است که به نبود دولت محلی بر می گردد.
وی خاطرنشان کرد: در منطقه شهری تهران در حال حاضر ۲۲ شهرستان، ۷۲ بخش و ۶۱ شهر وجود دارد که اگر در این روند تغییری ایجاد نشود در ۲۰ سال آینده که برای افزایش بخش ها و شهرها تقاضا داریم تعداد شهرستان ها به ۴۴ عدد، بخش ها به ۴۶ عددو شهرها به ۸۵ عدد افزایش می یابد که تمامی آثار تقسیمات خردترو محلی به کلانشهر تهران بازمیگردد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر یکهزارو ۲۰۰ آبادی به معنای یکهزارو ۲۰۰ مرجع صدور پروانه ساختمان داریم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت و ساز در این بخش ها یا به صورت تصرفی یا با مجوز آبادی ها صورت گرفته که براوردها نشان می دهد اگر نتوانیم به فهم‌مشترک دست یابیم و زمین را تحت کنترل شهرداری قرار ندهیم، ۱۳ هزار هکتار دیگر از اراضی واقع با ساخت و ساز از بین می رود.
وی با بیان اینکه بزرگترین بحران آینده بحران آب خواهد بود یادآور شد: در حال حاضر روزانه ۴،۸ میلیون مترمکعب آب مصرف می شود که در صورت ادامه روند در آینده به ۵،۹ میلیون مترمکعب (۲۰ درصد رشد) خواهد رسید که ۲۰ برابر رشد مصرف منابع آب در تهران قابل تصور نیست.
آخوندی افزود: باید این زمین موزاییک شود به طوریکه حتی یک موزاییک هم خارج از کنترل مدیریت شهری نباشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ورود روزانه ۵۳۰ هزار خودرو و یک میلیون و ۲۵۰ هزارنفر به شهر تهران خاطرنشان کرد: در این شرایط به جز توسعه حمل و نقل عمومی چاره دیگری وجود ندارد.
وی تصریح کرد: می توان شبکه حمل و نقل ریلی موجود را ارتقا داد.
*
مدیریت شهری گذشته سوداگری را در تهران رواج داد
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مدیریت شهری گذشته سوداگری را در تهران رواج داد گفت: اصلی ترین مساله در تهران عدم تناسب عرضه و تقاضا است که عمدتا به رفتار شهرداری بر می گردد.
وی با اشاره به اینکه در منطقه یک پایتخت حدود ۳۵هزار خانه خالی وجود دارد افزود: این عدد غیر از واحدهای در حال ساخت است.
آخوندی اظهار کرد: زمانی که شهرداری اداره شهر را با بنگاه داری اشتباه می‌گیرد افراد به سمت سوداگری می‌روند.
وی خاطرنشان کرد: ۶۵ درصد معاملات در واحدهای زیر ۷۰ متر انجام می دهد اما میانگین متراژ در نظامی که شهرداری آن را رواج داد ۱۰۰ متر بوده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه راهکار حل این معضل بازگشت به بافت است اظهار کرد: مجموعه شهری تهران برای اسکان این‌ جمعیت و جمعیت آینده به اندازه کافی زمین در اختیار دارد اما مساله به سیاست گذاری مربوط است.
وی با اشاره به اینکه همه مطالعات نشان می دهد ظرفیت درون برای پاسخگویی به این تقاضا وجود دارد گفت: برای حل این مشکل به چند سیاست کلی و حمایتی از جمله بازگشت به تشخص هویتی در شهر تهران نیازمندیم.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست بازگشت به هویت تاریخی برای کسبه و ساکنان جذاب تر از دادن تراکم اضافه است افزود: باید قبل از دادن تراکم اضافه عناصر هویت محلی را احیا کنیم.
به گفته وی مساله مهم دیگر ایجاد نهادتوسعه گر به عنوان واسطه میان شهرداری و مالک است به گونه ای که این نهاد قادر به دریافت اعتبار از بانک باشد است.
وی با بیان اینکه آیین نامه های ایجاد این نهاد در دولت در حال تدوین است خاطرنشان کرد: این نهاد باید از سوی شهرداری، دولت و بانک به رسمیت شناخته شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مساله مهم دیگر افزایش قدرت خرید مردم است که در حال حاضر به هر سپرده گذار تا ۶ برابر پس انداز و به زوج ها تا ۱۲ برابر تسهیلات اعطا می شود.

 

۱۲ مهر ۱۳۹۶ ۱۱:۲۴
ایرنا |