بازدید از پروژه نرگس رشدیه تبریز

مدیر عامل به اتفاق معاونین خود و همچنین اعضا هیات مدیره صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب از پروژه ی نرگس رشدیه ی تبریز بازدید بعمل آوردند .

🔹به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب؛ محمدرضا امینی، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن به اتفاق معاونین و همچنین اعضای هیات مدیره صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب از پروژه‌ی مسکونی نرگس رشدیه‌ی  تبریز بازدید نمودند.
 🔹در ادامه این سفر مدیران در جلسۀ مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب که با حضور اعضای  هیات مدیرۀ صندوق در یکشنبه 23 مهرماه 1396 برگزار گردید شرکت نمودند. که موضوعات متعددی از جمله بررسی زمانبندی فروش ، بررسی گزارشات کنترل پروژه و همچنین میزان پیشرفت عملیات اجرائی پروژه مورد بحث قرار گرفت .
🔹شایان ذکر است صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب، سال گذشته به منظور تامین مالی پروژه مسکونی نرگس رشدیه ی تبریز تاسیس شد و در شهریور ماه سال گذشته در بازار سرمایه عرضه شد. این پروژه 96 واحدی، در زمینی به مساحت 3050 متر مربع با زیربنای کل حدود 20 هزار متر مربع توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب به عنوان مدیر ساخت، در حال احداث است. گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان مدیر صندوق ، شرکت مشاوره سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به عنوان متولی ، شرکت تامین سرمایه آباد مسکن به عنوان بازارگردان ، ناظر و متعهد پذیره نویس و موسسه حسابرسی فریوران به عنوان حسابرس دیگر ارکان این صندوق هستند.

 بازدید از پروژه نرگس رشدیه تبریز

۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۰۹:۲۴