تقدیر مدیر عامل از مدیر و کارشناس مالی گروه سرمایه‌گذاری مسکن

در حاشیه نشست شورای معاونین و مدیران گروه سرمایه‌گذاری مسکن امروز سه شنبه 30 آبان ماه 1396 از مدیر و کارشناس مالی شرکت تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ محمدرضا امینی، مدیر عامل  و عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در جلسه ماهانه شورای معاونین و مدیران گروه، از «سیروس آیدین»، مدیر مالی و بودجه همچنین «امیر هاشمیان»، کارشناس مالی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در راستای استقرار و بکار‌گیری نرم افزارهای مالی همکاران سیستم در شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن با اهدای لوح، تقدیر به عمل آورد.


تقدیر مدیر عامل از مدیر و کارشناس مالی گروه سرمایه‌گذاری مسکن
تقدیر مدیر عامل از مدیر و کارشناس مالی گروه سرمایه‌گذاری مسکن  

۳۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۱:۴۴