نشان ملی نبوغ و مدیریت ایرانی در صنعت ساختمان و انبوه سازی به سه شرکت گروه

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب و شرکت پارس مسکن سامان، در چهارمین اجلاس مشترک توسعه کیفیت حمل و نقل، ساختمان، راه و شهرسازی برگزیده و از آن‌ها تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ چهارمین اجلاس مشترک توسعه کیفیت حمل و نقل، ساختمان، راه و شهرسازی روز دوشنبه ۱۳ آذرماه با مهمانان ویژه اقتصادی از بخش خصوصی و دولتی در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما برگزار گردید.

این همایش که با رویکرد توسعه کیفیت و ارتقای بخش خصوصی و تعاونی در صنعت ساختمان، حمل و نقل، راه و شهرسازی برگزار شد به شرکت‌های «سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق» و «سرمایه‌گذاری مسکن جنوب»، نشان ملی نبوغ و مدیریت ایرانی در صنعت ساختمان و انبوه سازی اهداء گردید که «توتونچی»، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق و «فرزین»، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب تندیس این اجلاس را دریافت نمودند و همچنین به «شرکت پارس مسکن سامان» نشان زرین معتبرترین و برترین شرکت و استاندارد رضایتمندی و اعتماد مشتریان و صاحبین پروژه‌ها اهدا شد که «عباس زاده»، مدیر عامل این شرکت تندیس را دریافت نمود.

با توجه به دستور کار برگزاری این همایش مواردی از جمله معرفی دستاوردها، توانمندی‌ها، خدمات ویژه و نوین مجموعه‌ها وکمک به توسعه فروش خدمات و جذب مشتریان با اعتبار بخشی، تایید و تضمین برتری خدمات مجموعه ها و شرکت های مشارکت کننده در قالب اهداء نشان و استانداردهای معتبر جهانی و همچنین انتخاب و معرفی پیمانکاران، شرکت‌های پیشرو و معتبر جهت ایجاد تمایز با سایر  شرکت‌ها از جمله اهداف این همایش به شمار می‌رود.

نشان ملی نبوغ و مدیریت ایرانی در صنعت ساختمان و انبوه سازی را دریافت نمودن  

۱۴ آذر ۱۳۹۶ ۱۰:۱۸