حضور گروه سرمایه گذاری مسکن در همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان حامی طلایی سومین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی 20 و 21 آذرماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی حضور خواهد داشت.
گروه سرمایه گذاری مسکن  در سومین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی.
۱۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۳:۰۲