تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب

در جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب که روز شنبه 25 آذر ماه امسال در دفتر شرکت در شیراز برگزار شد در احکامی جداگانه اعضای جدید هیات مدیره معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، محمدرضا امینی؛ مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن طی احکامی جداگانه، اعضای جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب را تعیین کردند.

بر این اساس « سید مسعود مروج جهرمی » به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان رئیس هیات مدیره، «علی کمالی» به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به عنوان نائب رییس هیات مدیره، «حمیدرضا محمودآبادی» به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان عضو غیر موظف،«محمدصادق حمیدیان جهرمی» به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به عنوان عضو غیر موظف منصوب و «فرشاد فرزین» به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره منصوب گردیدند.

امینی همچنین در این احکام از زحمات « تاج گردون » در مدت تصدی هیات مدیره تقدیر به عمل آورد.

شایان ذکر است پس از اتمام جلسه حاضرین از برخی از پروژه های در حال احداث شرکت در شهر شیراز بازدید به عمل آوردند

تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب  


تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب
 

۳ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۵۷