مناسب سازی ساختمان پزشکان زنجان برای استفاده معلولین و جانبازان

مناسب سازی ساختمان پزشکان زنجان برای استفاده معلولین و جانبازان
پروژه ساختمان پزشکان زنجان متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به عنوان پروژه پایلوت جهت مناسب سازی استفاده معلولین و جانبازان دارای مشکلات جسمی و حرکتی انتخاب گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شعبه زنجان، در جلسه‌ای که روز یکشنبه سوم دی‌ماه 1396 در محل دفتر مدیریت شعبه زنجان و با حضور کلیه نمایندگان کمیته فنی مناسب‌سازی استان زنجان شامل نمایندگانی از بخش‌های مختلف اداری و انتظامی زنجان برگزار شد، راهکارهای مناسب‌سازی پروژه ساختمان پزشکان جهت استفاده معلولین بر اساس ضوابط نشریه شماره 104 مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، مباحث نظام فنی و اجرائی ، مقررات ملی ساختمان و سایر دستور العمل‌های مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت.

در این جلسه پروژۀ ساختمان پزشکان به‌عنوان پروژۀ پایلوت در سطح استان مد نظر قرار گرفت و راهکارهای مناسب سازی این پروژه برای بهره برداری معلولین و جانبازان عزیز از طرف شرکت ارائه گردید که مورد توجه و استقبال حاضرین در جلسه قرار گرفت. در پایان این جلسه پروژه ساختمان پزشکان مورد بازدید نمایندگان کمیته فنی و سایر شرکت کنندگان در جلسه قرار گرفت.

مناسب سازی ساختمان پزشکان زنجان برای استفاده معلولین و جانبازان

۴ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۱۹