مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده‌رود برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود از شرکت های تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتهی به31 شهریور ماه  9 در تاریخ 13 دی ماه 1396 با مشارکت بیش از 85 درصد سهامداران شرکت در سالن اجتماعات سرپرستی بانک مسکن اصفهان برگزار گردید .

 ترکیب هیأت رئیسه مجمع را «حسن کاظم پور دهکردی» به عنوان رئیس مجمع، «محمد رضا امینی» به عنوان ناظر اول، «محمدمهدی نادری نورعینی» به عنوان ناظر دوم، و «مجید سفاری» به عنوان منشی  تشکیل دادند .
علی مدرس هاشمی، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود در این جلسه گزارش فعالیت هیأت مدیره را برای سهامداران ارائه و فعالیت‌ها و برنامه‌های این شرکت را برای سهامداران و اصحاب رسانه تشریح نمود.

پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت‌های مالی شرکت به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید. همچنین مقرر شد از محل سود محقق شده، به ازای هر سهم مبلغ 36 ریال بین سهامداران تقسیم شود.
در ادامه مجمع، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد نیز به عنوان روزنامه رسمی شرکت تعیین شدند.


مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده‌رود برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده‌رود برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده‌رود برگزار شد.  

۱۶ دی ۱۳۹۶ ۱۲:۰۲