دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 1396

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 1396

در راستای رعایت مفاد تبصره 2 ماده 22 اساسنامه شرکت، بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام) می‌رساند، دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 30/09/1396 به شرح ذیل می‌باشد:

1.       استماع گزار هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت،

2.       تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 1396،

3.       اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام،

4.       انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی بعد،

5.       انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت،

6.       انتخاب اعضای هیئت مدیره،

7.       تصمیم‌گیری در خصوص تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،

8.       سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

شایان ذکر است براساس تبصره 1 ماده 31 اساسنامه شرکت، آن دسته از اشخاص حقیقی داوطلب عضو هیئت مدیره که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تایید صلاحیت نشده‌اند باید حداقل 20 روز قبل از برگزاری مجمع به منظور تایید صلاحیت براساس مقررات به این سازمان مراجعه و اطلاعات و مدارک لازم را ارائه نمایند. اشخاص حقیقی در صورتی می‌توانند در مجمع برای عضویت در هیئت مدیره داوطلب شوند که صلاحیت حرفه‌ای آنها قبلاً به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده باشد.

۱۶ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۱۰