مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران تشکیل شد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام ) سال مالی منتهی به 31/ 06/96 برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1395 در روز دوشنبه مورخ 25 دی ماه 1396 با مشارکت بیش از 75 درصد از سهامداران شرکت در محل مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید.
ترکیب هیأت رئیسه مجمع متشکل از آقایان حسین شفقی به عنوان رئیس، محمد مهدی نادری به عنوان ناظر اول، مسلم صالحی به عنوان ناظر دوم و امیر حسین توکل زاده به عنوان منشی بود.
شهرام شهریاری، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در این جلسه گزارش فعالیت هیأت مدیره را برای سهامداران ارائه و فعالیت ها و برنامه‌های در دست اقدام و آتی شرکت را برای سهامداران و اصحاب رسانه تشریح نمود.
در ادامه جلسه و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت های مالی شرکت به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید. در ادامه مجمع نیز سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد نیز به عنوان روزنامه رسمی شرکت تعیین گردیدند.

مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران تشکیل شد
مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران تشکیل شد  

۲۶ دی ۱۳۹۶ ۱۷:۰۷