گروه سرمایه گذاری مسکد در پنجمین نمایشگاه املاک و مستغلات حضور خواهد داشت

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در پنجمین نمایشگاه املاک و مستغلات حضور خواهد داشت.
🔷 سوم الی ششم بهمن ماه 1396
🔷نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران
🔷ساعت بازدید: 9:00 لغایت 17:00
گروه سرمایه گذاری مسکن در پنجمین نمایشگاه املاک
۲ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۰۵