موفقیت دو شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در اجلاس سراسری انبوه سازان

🔹در اجلاس سراسری انبوه سازان ایران شرکت‌های «سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب» و «سرمایه گذاری مسکن زاینده رود» موفق به دریافت تندیس گردیدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ در این همایش که 24 بهمن ماه 96 در محل همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار شد مظاهریان، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، برخی از نمایندگان مجلس، رحیمی انارکی، مدیر عامل بانک مسکن به همراه مدیران، محمدرضا امینی، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به همراه معاون و برخی از مدیران عامل شرکت‌های تابعه و مدیران کانون سراسری انبوه سازان مسکن حضور داشتند.
🔹در همین راستا شرکت‌های «سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب» و «سرمایه گذاری مسکن زاینده رود» در بخش اجرا به عنوان بهترین شرکت انبوه ساز استان آذربایجان شرقی و اصفهان معرفی گردیدند که یاسمی، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب و مدرس هاشمی، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود تندیس خود را از دستان مدیران این بخش دریافت نمودند.
شایان ذکر است کارشناسان بازاریابی معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در غرفه جانبی این نمایشگاه به معرفی محصولات خود پرداخت

اجلاس سراسری انبوه سازان 96

اجلاس سراسری انبوه سازان 96

اجلاس سراسری انبوه سازان 96  

 اجلاس سراسری انبوه سازان 96

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ۰۹:۵۷