حضور گروه سرمایه‌گذاری مسکن در همایش فرصتهای سرمایه‌گذاری سواحل مکران

دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران با حضور معاون اول رییس جمهور وزرای دفاع و راه و شهرسازی، ششم و هفتم اسفند ماه امسال در برج میلاد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، در این همایش دو روزه، شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در غرفه جانبی این نمایشگاه حضور داشت و کارشناسان شرکت پاسخگوی مراجعه کنندگان به غرفه بودند که در همین راستا، جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و حاتمی، وزیر دفاع از غرفه شرکت بازدید به عمل آوردند.

شایان ذکر است برای توسعه سواحل مکران شش حوزه شامل موضوع ترانزیت و حمل و نقل، شیلات، صنایع، گردشگری و زیرساخت های انرژی تعریف شده است.
توسعه زیرساخت‌های انرژی و بحث شهرسازی نیز از دیگر حوزه‌های توسعه‌ای سواحل مکران هستند و اخیرا براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی، ایجاد دو شهر جدید جاسک و تیس در دستور کار قرار گرفته است.

حضور گروه سرمایه‌گذاری مسکن در دومین همایش فرصتهای سرمایه‌گذاری سواحل مکران  

حضور گروه سرمایه‌گذاری مسکن در دومین همایش فرصتهای سرمایه‌گذاری سواحل مکران  

۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۴:۲۰