مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن در سمت خود ابقا شد

🔹اعضای هیات مدیره و مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن برای مدت دو سال آینده تعیین گردیدند.
به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در پی تشکیل مجمع عمومی گروه در شانزدهم اسفند ماه سال 1396 و تعیین اعضای حقوقی هیات مدیره در این مجمع، شرکت‌های مذکور اقدام به معرفی نمایندگان حقیقی خود نمودند. بر این اساس، آقای احمد فرشچیان به نمایندگی از گروه مالی بانک مسکن به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای محمد هاشم رکن تهران به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره، آقای پژمان جعفری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به عنوان عضو هیات مدیره، آقای محمود لاری دارابی به نمایندگی از بانک مسکن به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد نعیمی ابیانه به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.

🔸در این جلسه همچنین از زحمات آقای محمد حسین جوادیان فرزانه که پیش از این عضو هیات مدیره بود، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

🔸بر اساس همین صورتجلسه، آقای محمدرضا امینی که از اردیبهشت ماه 1395 به عنوان مدیر عامل در گروه سرمایه‌گذاری مسکن در حال فعالیت است، به مدت دو سال در سمت خود ابقا گردید.
۲۰ فروردین ۱۳۹۷ ۰۸:۰۵