بازدید مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن از پروژه ستاره کیش

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب؛ امینی مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن به اتفاق هیات همراه، 27 فروردین ماه امسال از پروژه ستاره کیش بازدید به عمل آورد.

در این سفرکه فرزین، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب نیز حضور داشت ضمن بازدید از پروژه، جلسه مشترکی با شریک در پروژه 72-73  نیز صورت پذیرفت و در آن راهکارهای توسعه و پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفت.

بازدید مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن از پروژه ستاره کیش 27 فروردین ماه 97  

 

۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۲۱