اولین جلسه کمیته معماری «گروه سرمایه‌گذاری مسکن» تشکیل شد

در راستای کیفی سازی معماری پروژه‌های گروه سرمایه‌ گذاری مسکن اولین جلسه این کمیته برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ با موافقت محمدرضا امینی، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن کمیته معماری شرکت متشکل از فرشچیان، رئیس هیات مدیره، مروج، معاون توسعه فناوری و ساخت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، شیخ زین الدین، پورکرامتی، میرحسینی، مجیدی، میر محمد صادقی و شکوری به عنوان دبیر این کمیته دوشنبه دوم اردیبهشت ماه 97 در اتاق جلسات دفتر مدیر عامل  تشکیل جلسه داد.

این جلسه که در سالروز گرامی‌داشت شیخ بهایی روز «معمار» برگزار گردید اعضای کمیته، 2 پروژه گلشهر زنجان متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب و شکریه همدان  پیمانکار ساخت،شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند را با حضور نمایندگانشان مورد بررسی قرار دادند.

شایان ذکر است در انتهای جلسه به مناسبت روز معمار امین، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن از معماران حاضر با اهدای گل تقدیر به عمل آمد.


اولین جلسه کمیته معماری «گروه سرمایه‌گذاری مسکن» تشکیل شد
اولین جلسه کمیته معماری «گروه سرمایه‌گذاری مسکن» تشکیل شد
اولین جلسه کمیته معماری «گروه سرمایه‌گذاری مسکن» تشکیل شد  

۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۸:۰۳