بازتاب مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری پروژه بازآفرینی شهری تبریز در هفته نامه بانک و مسکن

بازتاب مراسم رونمایی از طرح های برتر معماری  پروژه بازآفرینی شهری تبریز در هفته نامه  شماره 703  مورخ 22 اردیبهشت ماه بانک و مسکنبازتاب خبر گروه در هفته نامه بانک و مسکن
بازتاب خبر گروه در هفته نامه بانک و مسکن
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۳۴