بازدید مدیر عامل از پروژه های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود ؛ امینی مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن امروز پنجشنبه، 17  خرداد ماه از پروژه های شرکت  سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود در شهر اصفهان  بازدید به عمل آورد.
در این بازدید مدرس هاشمی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود  نیز حضور داشت.

بازدید مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن از پروژه های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
بازدید مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن از پروژه های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
بازدید مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن از پروژه های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

 

۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۰۷:۳۳