مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، مجمع عمومی سالانه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب 29 خرداد ماه امسال با مشارکت بیش از 99 درصد از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری در محل ساختمان گروه سرمایه‌گذاری مسکن برگزار شد.

 ترکیب هیات رئیسه این مجمع شامل: محمد مهدی نادری نور عینی به عنوان رییس مجمع؛ فرهاد یاسمی به عنوان ناظر اول؛ رویا صمیمی نژاد، به عنوان ناظر دوم، و میر احمد مصطفایی  به عنوان منشی بود.

در این جلسه بعد از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورتهای مالی سال منتهی به 29  اسفند ماه 1396  به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید که بر این اساس: موسسه حسابرسی رازدار برای مدت یک سال، به عنوان رکن حسابرس و روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد، برای درج آگهی‌های صندوق تعیین شدند.

مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب برگزار شد.  

 

۲ تیر ۱۳۹۷ ۱۷:۰۴