گزارش تصویری؛ مراسم تودیع و معارفه در گروه سرمایه گذاری مسکن

روزبه ظهیری، به عنوان مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن منصوب و جانشین محمدرضا امینی شد که از سال 1395 در این سمت قرار داشت.

 

 تودیع و معارفه امینی وظهیری تیر 97

تودیع و معارفه امینی وظهیری تیر 97

تودیع و معارفه امینی وظهیری تیر 97
تودیع و معارفه امینی وظهیری تیر 97
تودیع و معارفه امینی وظهیری تیر 97
تودیع و معارفه امینی وظهیری تیر 97
تودیع و معارفه امینی وظهیری تیر 97


تودیع و معارفه امینی وظهیری تیر 97
تودیع و معارفه امینی وظهیری تیر 97
تودیع و معارفه امینی وظهیری تیر 97
تودیع و معارفه امینی وظهیری تیر 97
تودیع و معارفه امینی وظهیری تیر 97

۱۶ تیر ۱۳۹۷ ۲۰:۰۰