حضور واحد سیار سازمان انتقال خون در دفتر مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت: امروز(دوشنبه) 25 تیرماه با حضور تیم سیار سازمان انتقال خون در در دفتر مرکزی پرسنل شرکت هلدینگ و شرکت های تابعه با اهداء اهداء خون خود  شادی را به زندگی بیماران و نیازمندان هدیه کردند.


حضور واحد سیار سازمان انتقال خون در دفتر مرکزی
حضور واحد سیار سازمان انتقال خون در دفتر مرکزی
۲۵ تیر ۱۳۹۷ ۱۲:۵۹