گروه سرما‌یه گذاری مسکن در هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان حضور خواهد داشت

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن؛ شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کشور که 15 لغایت 18 مردادماه امسال در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌گردد حضور خواهد داشت. شایان ذکر است گروه سرمایه گذاری مسکن در این نمایشگاه در سالن 35 در غرفه بانک مسکن حضور دارد.

روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن مقدم بازدید کنندگان گرامی را از غرفه خود گرامی می‌دارد.

محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران

سالن 35 - غرفه بانک مسکن و شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

15 لغایت 18 مردادماه

ساعت بازدید: 10:00 الی18:00

نمایشگاه

۲ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۴۱