سرمایه «شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند» به 500 میلیارد ریال رسید

سرمایه «شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند» بانماد «ثالوند» از شرکت های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن از 300 به 500 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند با موضوع افزایش سرمایه با مشارکت 84 درصد از سهامداران شرکت در محل سالن اجتماعات بانک مسکن اراک برگزار شد.

سرمایه «شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند» به 500 میلیارد ریال رسید  

در این مجمع اسماعیل عطایی مقدم به عنوان رییس، محمد مهدی نادری نور عینی به عنوان ناظر اول، میر احمد مصطفایی میلانی به عنوان ناظر دوم، و ابوالفضل محمودی به عنوان منشی جلسه حضور داشتند.

بعد از اعلام رسمیت جلسه، گزارش توجیهی افزایش سرمایه از سوی نور بهشت، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند برای حاضران ارائه شد.

پس از قرائت گزارش توجیهی توسط مدیر عامل و گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی فوق العاده موارد زیر به تصویب رسید.

سرمایه «شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند» به 500 میلیارد ریال رسید  

* با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 300.000.000.000 ریال منقسم به  300.000.000.000 سهم یکهزار ریالی با نام عادی، به مبلغ 500.000.000.000 ریال منقسم به 500.000.000.000 سهم عادی یکهزار ریالی با نام عادی،  از محل مطالبات حال شده یا آورده نقدی سهامداران تصویب شد.

*مقرر گردید افزایش سرمایه تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1397 به ثبت برسد.

 

۸ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۲۴