ادامه رکود و تثبیت قیمت وام 18 میلیونی مسکن

خبرگزاری فارس: ادامه روند متوقف بودن اعطای وام خرید مسکن از سوی بانک های خصوصی باعث شده تا قیمت وام 18 میلیونی مسکن علیرغم رکود بازار مسکن همچنان ثابت بماند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ابتدای سال جاری قیمت وام 18 میلیونی مسکن در بازار به گمان اینکه در فصل تابستان بازار مسکن رونق خواهد گرفت تا حدودی تقویت شد اما با ورود به فصل تابستان و ادامه سریال رکود بازار مسکن رشد قیمت این وام در بازار متوقف و ثابت ماند.
این گزارش می‌افزاید: اگرچه در وضعیت کنونی بازار مسکن انتظار می‌رفت که قیمت وام 18 میلیونی مسکن نیز کاهش یابد اما چون این وام تنها وام خرید موجود در بازار است قیمت آن در سه ماه گذشته ثابت باقی مانده است.
قیمت فروش وام 18 میلیونی مسکن از سوی دفاتر و بنگاه‌های معاملات ملکی بدون محاسبه هزینه دفاتر اسناد رسمی دو میلیون و 900 هزار تومان است که با احتساب هزینه محضر که (بسته به ارزش ملک معامله شده دارد) از سوی خریدار باید پرداخته شود حداقل سه میلیون و 200 هزار تومان خواهد بود.
خرید وام 18 میلیون تومانی مسکن نیز از سوی دفاتر و بنگاه‌های معاملات ملکی این روزها به سختی صورت می‌گیرد و بسیاری از فعالان بازار سعی می‌کنند تنها به عنوان واسطه عمل کنند و سرمایه خود را با خرید وام به خطر نمی‌اندازند. اما آنچه که مشخص است این است که قیمت خرید آن از سوی برخی دفاتر حدود دو میلیون و 650 هزار تومان تا دو میلیون و 700 هزار تومان است.

*بهترین زمان فروش وام مسکن است

فعالان بازار همچنین توصیه می‌کنند که در حال حاضر بهترین زمان برای فروش وام مسکن است چرا که به نظر می‌رسد در ماههای آتی رکود بیشتری بر بازار مسکن حاکم شود و این تعداد اندک متقاضی نیز با به حداقل رسیدن قیمت ها را کاهش دهد.

*وام 500 میلیون تومانی

فعالان بازار وام مسکن در خصوص تهیه وام ساخت مسکن می‌گویند: این وام مربوط به بانک‌های خصوصی و تنها برای ساخت مسکن است که حدود شش تا هفت میلیون تومان عاید دفاتر و یا بنگاهها می کند.
برای تهیه این وام نیازمند معرفی یک ملک با ارزش بالا به بانک خصوصی است تا این بانک حتی به ارزش 500 میلیون تومان نیز وام پرداخت کند.
گیرنده وام مزبور باید در طول یکسال پس از اخذ وام، کل مبلغ وام را به بانک با 25 درصد سود بازگرداند.
۳۰ شهریور ۱۳۸۸ ۱۳:۱۷
فارس |