پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا 20 میلیون تومان

خبرگزاری فارس: یک عضو شورای عالی مسکن از ارایه پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن مهر خبر داد و گفت: تا به حال پیشنهادات زیادی برای افزایش سقف وام ساخت مسکن مهر ارائه شده بود، اما این افزایش همواره تا زیر 20 میلیون تومان بوده است.
وی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: اگرچه اعلام اخبارهای این چنینی موجب ایجاد انتظار در جامعه می‌شود، اما پیشنهادهای افزایش سقف وام مسکن مهر از 15 میلیون تومان کنونی تا حدودی معقول است چرا که این مبلغ کفاف ساخت را نمی‌دهد.
وی ادامه داد: پیشنهاد افزایش سقف وام ساخت مسکن مهر تا 20 میلیون تومان ارائه شده است اما باید اذعان کرد که هرگونه افزایش در سقف وام مسکن به دلیل ناتوانی بانک‌ها در پرداخت وام تا حدودی مشکل آفرین خواهد بود، بنابراین سقف 20 میلیون تومان مطلوب به نظر برسد.
وی گفت: برگزاری جلسات شورای عالی مسکن با آمدن وزیر جدید مسکن هنوز آغاز نشده است.
۳۱ شهریور ۱۳۸۸ ۱۵:۳۲
فارس |