آگهی دعوت به مجمع فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، روز چهارشنبه 21 شهریورماه 1397 در محل سالن اجتماعات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است این آگهی امروز چهارشنبه هفتم شهریور ماه در صفحه 7 روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده است.
مجمع فوق العاده
۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۰:۴۴