کاهش تعداد معاملات مسکن در مردادماه

تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران از کاهش مجدد حجم معاملات خرید مسکن در مردادماه خبر می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی، در مردادماه سال 97 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.2 و 33.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش همچنین متوسط قیمت خرید وفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 7 میلیون و400 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.1 و 62.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این میان توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمربنا در مردادماه سال 97 حاکی از آن است که از مجموع 12 هزار واحد مسکونی معامله شده واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 44.3 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند؛سهم مذکور در مقایسه با مردادماه سال قبل 2.4 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بیش از 15 سال افزوده شده است.

همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مردادماه سال 97 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه 5 با سهم 13.3 درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است؛همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم‌های 9.7 و 8.4 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند؛در مجموع 70.8 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در مردادماه سال جاری مربوط به 10 منطقه شهر شامل مناطق 5،4،2،10،14،1،7،15،8 و 11 بوده است و 12 منطقه باقی مانده 29.2 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین بیشترین رشد متوسط قیمت مسکن در این ماه،نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 5 معادل 81.8 درصد و کمترین میزان رشد به منطقه 12 معادل 25.3 درصد تعلق دارد.

در میان مناطق 22 گانه شهر تهران،بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 15 میلیون و 760 هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با 3 میلیون و 110 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است؛این ارقام نیز در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به ترتیب،59.3 و 37.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در 5 ماهه اول سال جاری نیز تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 64 هزار و 600 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل،7.3 درصد کاهش نشان می‌دهد؛در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 6 میلیون و480 هزار تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 45.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۰:۴۶