ترکیب هیات مدیره «شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن» تغییر کرد

در جلسه هیات مدیره «شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن» که در روز شنبه هفتم مهرماه 97 تشکیل شد، اعضای جدید هیات مدیره معرفی گردیدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن؛ در این جلسه اعضای جدید هیات مدیره شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل تعیین گردید. «امیر حسین هوشنگی»، به عنوان «رئیس هیات مدیره»، «علیرضا نیاوند»، به عنوان «نائب رئیس هایت مدیره» و «مدیر عامل» و «مهدی خزائی کرمی»، نیز به عنوان «عضو هیات مدیره»  شرکت معرفی شدند.

شایان ذکر است شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن، از شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن می‌باشد

۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۵