معرفی عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

عضو جدید هیات مدیر شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود معرفی گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن؛ روزبه ظهیری هاشمی، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در حکمی «حسن نوروزی» را به عنوان نماینده شرکت بارزگانی سرمایه‌گذاری مسکن در عضویت هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود منصوب نمود.

۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۵۷