رشد 5 برابری پرداخت های عمرانی

بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد که میزان پرداخت های بودجه در ۵ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ برابر رشد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی آمار منابع و مصارف دولت در 5 ماه نخست سال جاری را به روز کرد. بخشی از این آمار در خصوص تملک دارایی های سرمایه ای یا پرداخت های عمرانی است. اعتبارات سرمایه گذاری های عمرانی(موسوم به تملک دارایی های سرمایه ای) در لایحه بودجه سال 1397 حدود 60 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با رقم قانون سال 1396 (71 هزار میلیارد تومان) حدود 15 درصد کاهش داشته است. این کاهش چه تفسیری دارد؟ با توجه به اینکه آنچه در عمل تخصیص داده می شود کمتر از عدد مصوب است، این کاهش عملاً تفسیر خاصی ندارد، غیر از اینکه دولت خواسته دقت بودجه خود را افزایش دهد. دقیق بودن بودجه (فاصله کمتر عملکرد از مصوب)، یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی کیفیت فرآیند بودجه ریزی است. همچنین دولت سعی کرده که در سال جاری عملکرد بهتری را در زمینه پرداخت های عمرانی نسبت به سال قبل داشته باشد.
آمارهای بانک مرکزی در 5 ماه نخست سال جاری نشان می دهد که میزان پرداخت های عمرانی در 5 ماه نخست سال جاری به 24.9 هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که بر اساس نرخ مصوب دولت باید در 5 ماه نخست سال جاری 26.3 هزار میلیارد تومان پرداخت شود. این موضوع نشان می دهد که درصد تحقق پرداخت عمرانی در 5 ماه نخست به میزان 94 درصد بوده که رقم قابل توجهی است. این در حالی است که در 5 ماه نخست سال 1396، تنها 4.7 هزار میلیارد تومان در زمینه عمرانی عطا شده بود و در 5 ماه نخست سال 1395 نیز رقم پرداخت های عمرانی 5.2 هزار میلیارد تومان ثبت شده است. بنابراین این قلم بودجه در 5 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 423 درصدی را ثبت کرده و در حقیقت بیش از 5 برابر شده است.
بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر بیش از ۵۸۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که عمده آن در حوزه‌های حمل و نقل، انرژی و منابع آب قرار دارد. برای تکمیل این طرح‌ها بیش از۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است. به نظر می رسد که منابع هزینه شده در بودجه سال جاری برای پرداخت های عمرانی نه از منابع و درآمدهای مالیاتی یا نفتی، بلکه به دلیل انتشار اوراق های مالی دولت بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان واگذاری دارایی های مالی در 5 ماه نخست سال جاری به حدود 40 هزار میلیارد تومان رسیده که بر اساس میزان مصوب 5 ماه نخست سال جاری قرار بود این رقم حدود 26.7 هزار میلیارد تومان باشد، یعنی انتشار اوراق مالی دولت بیش از 13 هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیش بینی شده بوده است. از سوی دیگر، تملک دارایی های مالی که معادل پرداخت دیون و بدهی دولت است در 5 ماه نخست سال جاری به رقم 2.8 هزار میلیارد تومان رسید، اما در حقیقت باید در 5 ماه نخست سال جاری 13 هزار میلیارد تومان از این بدهی دولت پرداخت می شد. البته که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از خود به میزان 102 درصد رشد داشته است. اما هنوز با مقدار پیش بینی شده آن در بودجه فاصله قابل توجهی دارد. به نظر می رسد که دولت سعی دارد در نیمه نخست سال جاری، منابع عمرانی را اوراق مالی کسب کند، تا توازنی در بودجه به وجود آید.
۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۴۸