برگزاری دهمین جلسه کمیته سرمایه‌گذاری در سال 1397

در جلسه کمیته سرمایه‌گذاری گروه، پروژه پیشنهادی از سوی شرکت‌‍‌های سرمایه‌گذاری مسکن پردیس و الوند‌ مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ کمیته سرمایه‌گذاری شرکت متشکل از احمد فرشچیان (رییس هیات مدیره گروه سرمایه‌گذاری مسکن)، ظهیری (مدیر عامل گروه) به همراه معاونین و مدیران سرمایه‌گذاری و حقوقی و املاک شرکت، روز چهارشنبه 25 مهر ماه امسال در دفتر جلسات مدیر عامل تشکیل گردید.

کمیته سرمایه گذاری مهر 97

اولین دستور جلسه، اختصاص به بررسی پروژه پیشنهادی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس داشت که میر‌شفیعی، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس و تعدادی از مدیران ایشان ضمن ارائه گزارشات تحقیقات بازار و ارزیابی‌های فنی و اقتصادی، توضیحات مبسوطی از مراحل مطالعاتی پروژه ارائه کردند و در نهایت اعضای کمیته سرمایه‌گذاری با ورود شرکت به صورت مشارکتی در این پروژه موافقت نمودند.

در ادامه، جلسه با موضوع بررسی پروژه‌ پیشنهادی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند به صورت ارتباط از طریق ویدیو کنفرانس تشکیل گردید. در این جلسه نیز نور بهشت، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند به همراه معاونین خود پس از ارائه گزارشات میدانی و تخصصی از پروژه مد نظر در شهر قم و ارائه نظرات کارشناسی اعضای کمیته، مقرر گردید شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند مراحل لازم را جهت ورود به این پروژه را با رعایت نکات مد نظر هلدینگ انجام دهد.

شایان ذکر است کمیته سرمایه‌گذاری شرکت با ترکیب رئیس هیات مدیره، مدیر عامل، معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار، معاون فناوری و مدیریت ساخت، معاون مالی و منابع انسانی، مدیر حقوقی و امور املاک و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت، پروژه‌های معرفی شده به شرکت را ارزیابی و در صورت تایید، مجوز ورود شرکت‌ها به پروژه‌های مذکور توسط هلدینگ صادر می‌گردد.

 

۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۳