انتشار اخبار گروه سرمایه گذاری مسکن در جدید‌ترین شماره هفته نامه بانک و مسکن

هفته نامه بانک و مسکن در جدیدترین شماره خود اخبار شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن را در یک صفحه به چاپ رساند.
اخبار شرکت در هفته نامه بانک مسکن
۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۳۶