هشتمین جلسه کمیته معماری برگزار شد

در هشتمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، سه طرح پیشنهادی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب و الوند مورد ازریابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ این جلسه نیز با حضور ظهیری (مدیر عامل)، فرشچیان (رییس هیات مدیره)، مروج (معاون توسعه فناوری و ساخت)،  (شفیعی) مدیر عامل شرکت مهندسین سرمایه‌گذاری مسکن و چند تن از کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه استاد حسین شیخ زین الدین (عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران، استاد سیدجواد میرحسینی، و پور کرامتی از برجسته‌ترین معماران کشور و کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن روز دوشنبه 30 مهر ماه در دفتر جلسات مدیر عامل برگزار شد

هشتمین جلسه معماری آبان 97

بررسی طرح‌های پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب

جلسه با بررسی طرح‌های پیشنهادی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب کار خود را آغاز کرد.

در ابتدا، طرح پیشنهادی «پروژه ارغوان» واقع در شهرک رشدیه تبریز با توضیحات یاسمی، مدیر عامل و شکری، مدیر طرح و توسعه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب بررسی شد.

 این پروژه در زمینی به مساحت حدود 3.000 مترمربع  با زیر بنای مفید 14.521متر مربع در یک بلوک 18 طبقه  با پیش بینی 98 واحد مسکونی، همجوار با پروژه نرگس رشدیه تبریز قرار دارد.

 بعد از ارائه نظرات کارشناسی حضار، این طرح مورد موافقت و تصویب کمیته معماری قرار گرفت و مقرر شد، در طرح‌ پیشنهادی نسبت به (اصلاحیه نما) و (بهینه تر کردن پلان‌ها) اقدامات لازم صورت پذیرد.

هشتمین جلسه معماری آبان 97

در ادامه جلسه، پروژه «اسکان»، در تبریز ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت. این پروژه در زمینی به مساحت حدود 1757 مترمربع  و دو گزینه44 و 60 واحدی پیشنهاد و مطرح گردید که کلیات هر دو طرح از سوی کمیته معماری مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد با اعمال تغییرات و اضافه شدن شبکه سازه، هر دو طرح جهت انتخاب نهایی در جلسات بعدی کمیته مجدد طرح و گزینه نهایی انتخاب گردد.

پس از بررسی پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب، طرح پیشنهادی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند توسط کمیته بررسی و اعلام نظر شد.

هشتمین جلسه معماری آبان 97

این جلسه با توضیحات زمرد، معاون فنی و اجرایی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند به همراه کارشناسان فنی آن شرکت پروژه «سرو» در منطقه الهیه اراک مورد بررسی کمیته معماری قرار گرفت و با توجه به نوع سازه نیمه صنعتی و قیمت تمام شده مناسب پروژه مشابه اجرا شده (نارون اراک) کلیات طرح پذیرفته شد و مقرر گردید با اصلاحاتی در نما و پلان‌های پروژه در جلسات آتی کمیته مجدد مطرح گردد.

شایان ذکر است در این جلسه مهندس فرجام، یکی از معماران باسابقه نیز به اعضای کمیته معماری شرکت اضافه گردید.

هشتمین جلسه معماری آبان 97

 

۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۳:۱۳