نهمین جلسه کمیته معماری برگزار شد

در نهمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، سه طرح پیشنهادی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود، شمال غرب و پردیس مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ این جلسه نیز با حضور ظهیری (مدیر عامل)، فرشچیان (رییس هیات مدیره)، مروج (معاون توسعه فناوری و ساخت)،  شفیعی (مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن) و چند تن از کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه مهندس حسین شیخ زین الدین (عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران)، مهندس سیدجواد میرحسینی، مهندس پورکرامتی و مهندس فرجام از برجسته‌ترین معماران کشور و کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن روز دوشنبه 14 آبان ماه در دفتر جلسات مدیر عامل برگزار شد

نهمین جلسه کمیته معماری آبان 97

بررسی طرح‌ پیشنهادی  شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

جلسه با بررسی طرح‌های پیشنهادی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود کار خود را آغاز کرد.

در ابتدا، طرح پیشنهادی «پروژه گل نرگس» با توضیحات علی مدرس هاشمی، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود و طبیبیان، مدیر دفتر فنی این شرکت بررسی شد.

 این پروژه در زمینی به مساحت حدود 4260 مترمربع در هفت طبقه (شامل یک زیر زمین، همکف و 5 طبقه مسکونی) در حال طراحی می‌باشد.

 بعد از ارائه نظرات کارشناسی حضار، در کمیته معماری، مقرر گردید پس از اصلاح و تکمیل، طرح در جلسات آتی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

نهمین جلسه کمیته معماری آبان 97

بررسی طرح‌ پیشنهادی  شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب

در ادامه جلسه، پروژه «اسکان» تبریز که به تازگی به تصویب کمیته سرمایه‌گذاری گروه رسیده و در جلسه هشتم کمیته معماری نیز مورد بررسی قرار گرفته بود، مجددا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. این پروژه در زمینی به مساحت حدود 1757 مترمربع در دو گزینه 44 و 60 واحدی پیشنهاد و مطرح گردیده بود. فرهاد یاسمی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب به همراه فرزاد شکری، مدیر طرح و توسعه شرکت نیز در این جلسه حضور داشتند و توضیحات لازم را به اعضای کمیته ارائه نمودند. در نهایت یکی از دو طرح پیشنهادی به تصویب کمیته معماری رسید و مقرر شد طرح مورد تایید، بعد از انجام اصلاحات ارائه شده، در جلسه آتی کمیته برای تکمیل و رفع اصلاحات، مطرح و تایید نهایی شود.

بررسی طرح‌ پیشنهادی  شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس

در ادامه، جلسه، طرح پروژه تجاری کوهساران، متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس به با حضور دو تن از کارشناسان معماری این شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. این پروژه در زمینی به مساحت 3000 متر مربع با زیربنای کل حدود 15.000 متر مربع در فاز 11 پردیس قرار دارد که اجرای آن در قالب مشارکت در ساخت، به تازگی در کمیته سرمایه‌گذاری گروه طرح و مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه، طرح نمای پیشنهادی شرکت پردیس مورد ارزیابی قرار گرفت و یکی از هفت گزینه پیشنهادی مورد تایید واقع شد. همچنین مقرر شد با توجه به کاربری پروژه، جهت بهبود طراحی معماری، پلان‌های مجتمع توسط شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن مورد بازنگری قرار گرفته و در جلسات آتی در کمیته مطرح شود.


نهمین جلسه کمیته معماری آبان 97
نهمین جلسه کمیته معماری آبان 97

 

۱۵ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۰۰