برگزاری مجمع «شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن»

مجمع عمومی سالیانه شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن به منظور بررسی عملکرد هیات مدیره در سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1397 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در ابتدای این مجمع که روزسه شنبه  29 آبان ماه 1397 با حضور کلیه سهامداران در محل دفتر شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن تشکیل شد، روزبه ظهیری هاشمی به عنوان رئیس، محمد مهدی نادری نورعینی به عنوان ناظر اول، میر احمد مصطفایی به عنوان ناظر دوم و علیرضا مخصوصی به عنوان منشی انتخاب شدند.


در ادامه جلسه و پس از قرائت دستور جلسه توسط منشی، نیاوند، مدیر عامل شرکت به ارائه گزارش فعالیت یک ساله هیات مدیره پرداخت. پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی منتهی به 31 شهریور 1397 به تصویب سهامداران رسید. در ادامه موسسه حسابرسی رازدار  مستقل به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیر گران مستقل به عنوان بازرس علی البدل و همچنین روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد نیز برای درج آگهی‌های شرکت برای یک سال تعیین شد.


مجمع بازرگانی 97
۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۵۰