آغاز جلسات پایش مستمر عملکرد شرکت‌های تابعه

جلسات کمیته راهبری و پایش شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن شمال (با حضور تیم مدیریتی این شرکت در تهران) و زاینده‌رود (از طریق ویدئو کنفرانس) برگزار گردید.

به گزارش روابط شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن؛ این جلسات با حضور روزبه ظهیری هاشمی، مدیرعامل گروه به همراه اعضای کمیته برنامه و بودجه به منظور بررسی عملکرد دو ماهه شرکت‌ها در قیاس با بودجه مصوب در دفتر جلسات مدیر عامل تشکیل گردید.

در این جلسات ضمن بررسی و ارزیابی وضعیت عملکرد دو ماهه شرکت‌ها از منظر تولید، فروش، هزینه‌ها، تعریف پروژه و سایر ابعاد عملکردی، نکات لازم به ایشان گوشزد شده و برنامه‌های اقدام جدید تعریف می‌گردد. بر اساس دستور مدیر عامل گروه، مقرر گردیده است این جلسات به صورت ماهانه در خصوص تمام شرکت‌های تابعه صورت گیرد.

جلسات پایش مستمر عملکرد شرکت‌های آذر 97

۱۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۵۵