برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته سرمایه‌گذاری در سال 1397

در جلسه کمیته سرمایه‌گذاری گروه سرمایه‌گذاری مسکن، پروژه جدید بنفشه 2 اندیشه کرج مورد بررسی اعضای کمیته قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ کمیته سرمایه‌گذاری شرکت متشکل از احمد فرشچیان (رییس هیات مدیره گروه سرمایه‌گذاری مسکن)، ظهیری (مدیر عامل گروه) به همراه معاونین و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت، روز یکشنبه 11 آذر ماه امسال در دفتر جلسات مدیر عامل تشکیل گردید.

دستور این جلسه اختصاص به بررسی «پروژه مسکونی بنفشه 2 اندیشه» در شهر کرج داشت، شاه حیدری، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران به همراه معاونین، با حضور در این کمیته، توضیحات لازم را ارائه نمودند. که در نهایت مقرر گردید، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران اقدامات لازم را جهت ورود به این پروژه انجام دهد

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران درسال‌های گذشته با احداث بناهای ماندگار در شهر اندیشه کرج از خوشنامی خوبی برخوردار می‌باشد ازجمله بناهای احداثی این شهر می‌توان: مجتمع مسکونی بوستان، مجتمع مسکونی بهستان، مجتمع مسکونی مهستان، مجتمع مسکونی گلستان، مجتمع تجاری گلستان و احداث مسجد، مدرسه، آتش نشانی و ... می‌توان نام برد

شایان ذکر است کمیته سرمایه‌گذاری شرکت با ترکیب رئیس هیات مدیره، مدیر عامل، معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار، معاون فناوری و مدیریت ساخت، معاون مالی و منابع انسانی و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت، پروژه‌های معرفی شده به شرکت را ارزیابی و در صورت تایید، مجوز ورود شرکت‌ها به پروژه‌های مذکور توسط هلدینگ صادر می‌گردد.

کمیته سرمایه گذاری تهران آذر 97  

۱۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۴:۰۴