مجمع سالانه «شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال » برگزار شد

مجمع عمومی سالانه شرکت «شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال» از شرکت های تابعه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال منتهی به 31 شهریور ماه 1397 با حضور کلیه سهامداران شرکت در تاریخ 14 آذر ماه امسال، تشکیل شد.

این مجمع با انتخاب ترکیب هیات رئیسه متشکل از : روزبه ظهیری هاشمی به عنوان رییس، محمد مهدی نادری به عنوان ناظر اول، میراحمد مصطفایی میلانی به عنوان ناظر دوم و علیرضا مخصوصی به عنوان منشی، رسمیت یافت.

در ادامه این مجمع گزارش یکساله فعالیت هیات مدیره شرکت  سرمایه گذاری مسکن شمال  توسط راس الحسینی، مدیرعامل شرکت برای حاضران قرائت شد و بعد از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت‌های مالی متنهی به پایان شهریورماه سال 1397 به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید.

هم چنین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای یک‌سال انتخاب شد. و روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. همچنین شرکت‌ گروه سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز، شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت پارس مسکن سامان و شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن نیز به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای دو سال تعیین گردیدند.


مجمع شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال 97
مجمع شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال 97

 

۱۸ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۴